STU

STU står for Særlig Tilrettelagt Undervisning for Unge.

I praksis betyder det, at STU er et uddannelsestilbud til unge, der ellers ikke ville få en ungdomsuddan-nelse. Målgruppen er unge med særlige behov for støtte.

Det er et uddannelsesforløb, der strækker sig over 3 år, og målet er at give de unge livsfærdigheder og personlige og faglige færdigheder.

Ungdomsskolen har været entreprenør på uddannelsen siden starten i ?.

De unge visiteres til STU gennem et visitationsudvalg, hvor UU har indstillet de unge efter en målgrup-pevurdering.

UU udarbejder en uddannelsesplan for den unge, og Ungdomsskolen laver en undervisningsplan.

Ungdomsskolen har løbende 3-5 elever på STU forløb.

Top
Thrane.nu