Udvikling & Projekter

Ungdomsskolens overordnede mål med at indgå i projekter og / eller selv være aktiv i at beskrive og skaffe eksterne midler til at gennemføre projektet skal ses ud fra 2 synsvinkler:

  1. Medvirke til, at den unge opnår større trivsel, udnytter sit læringspotentiale og fremmer sin personlige mestring – alle mål set i relation til at øge den unges uddannelsesparathed, livsduelighed og på sigt at blive selvforsørgende.
  2. Medvirke til, at Ungdomsskolen udvikler sig organisatorisk som en lærende organisation med mulighed for at afprøve og udvikle engagement i nye områder, bidrage til en højere grad af succes og på den måde skabe en generel goodwill omkring hele Ungdomsskolen.

Udvikling & Projekter

Stine W. Kjølholt

Pædagogisk Udviklingskonsulent Fritidsundervisning, Evaluering, Kommunikation og Medier

Tlf. +4540384304

Jan Asmussen - SSP Koordinator

Tlf. +4520685184

Karina Rasmussen

Økonomi og Projekter

Tlf. +4576291526

Top
Thrane.nu