Lov

Heltidsundervisningen er oprettet i henhold til Lov om Folkeskolen af 30. november 2006, §§ 33, stk. 3 samt jfr. lov nr. 411, Lov om Ungdomsskoler af 13. juni 1990, § 2, stk. 2.2.

Undervisningen følger de rammer og regler, der gælder for Folkeskolen, dog kan fagrækken og klasserækken fraviges. Undervisningen følger rammerne efter Bekendtgørelse nr. 663 af 15. maj 2015 om fælles mål, ligesom prøverne til 9. klasseprøven afvikles efter reglerne i Prøvebekendtgørelsen for folkeskolens prøver, bekendtgørelse nr. 1001 af 15. september 2014.

Heltidsundervisning

Nina Nielsen

Konst. Ungdomsskoleinspektør

Tlf. +4522617307

Torben Bloksgaard

Procesleder, Bakkeskolen, Heltidsundervisning & Videnscenter

Tlf. +4523268039

Karin Nørlund Jakobsen

Skolesekretær

Tlf. +4576291515

Top
Thrane.nu