Den Grå Fabrik

Bygningen på Falstersgade 24 hedder Den grå Fabrik. Det er bl.a. her at danseholdet Young Rabbitz Dancecrew øver flere gange om ugen. Det er også her hvor der også afholdes store UngFester, musikevents, VIP-møder mm. Meget af aftenundervisningen i f.eks. sprog og andre boglige fag afholdes ligeledes her. Det er også på denne adresse Mediehuset og hele Ungdomsskolens ledelse og administration er placeret, så der sker altid noget.

Tilmelding

Fritid og udvikling

Jan Asmussen

Konst. Viceungdomsskoleinspektør

Tlf. +4520685184

Stine W. Kjølholt

Fritid, Samskabelse & Kommunikation

Tlf. +4540384304

Top
Thrane.nu