Lov

Horsens Kommune har som næsten alle andre kommuner et SSP-samarbejde. Der er ikke særskilt hjemmel hertil i en selvstændig lov, men hjemlen kan udledes af de love, der blandt andet regulerer folkeskolen, socialforvaltningen og politiet.
Målsætningen for SSP-samarbejdet er at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag. SSP-netværket bruges tillige til at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår, tidligt nok til at der kan gøres en indsats. Endelig anvendes SSP-samarbejdet til at afklare, hvilke forebyggelsesmuligheder der lokalt er til stede.
 

SSP

Jan Asmussen

Konst. Viceungdomsskoleinspektør

Tlf. +4520685184

Jacob Aastrup

Tlf. +4524875737

Thomas Press

Tlf. +4530167173

SSP

Pia Bach Hansen

Tlf. +4540361180

Claus Schløtel Jørgensen

Tlf. +4530167174

Stefan Zeberg

Tlf. +4540423429

Top
Thrane.nu