Street Team

Street Team er en del af den samlede SSP-indsats. Street Team er et forebyggende og opsøgende beredskab på gadeplan over for unge, hvis adfærd er præget af begyndende kriminalitet, mistrivsel eller stofmisbrug – kort sagt unge, som alene eller i grupper opfører sig uhensigtsmæssigt eller er ude af kontakt med skolen eller andre institutioner / medarbejdere i det kommunale system.

Street Team består af medarbejdere, som arbejder på fuld tid med fleksible arbejdstider.

Street Teams opgaver

  • Opsøgende arbejde, hvor de unge færdes, i byen, i klubber, ifm. fester o.lign.
  • Her-og-Nu indsatser med unge/aktuelle problemstillinger
  • Kontaktskabende og formidlende til andre medarbejdere SSP-samarbejdet
  • Forebyggende oplæg på skoler for unge og forældre, klasseoplæg og forældremøder.
  • Relationsarbejde og bekymringssamtaler med unge/forældre.
  • Kriminalpræventive hjemmebesøg, netværksmøder evt. deltagelse i afhøringer og tværfagligt samarbejde med samarbejdspartnere.
  • Anonym rådgivning på ungdomsuddannelser - Ungekontakten. Se www.Ungekontakten.nu

Kontakten til de unge bevares til tider i en længere periode, men teamet har ikke myndighed eller beføjelser efter Servicelovens regler. Street Team er organisatorisk placeret i Ungdomsskolen med direkte reference til afdelingsleder for SSP og Fritid 

 

 

SSP

Jan Asmussen

Konst. Viceungdomsskoleinspektør

Tlf. +4520685184

Jacob Aastrup

Tlf. +4524875737

Thomas Press

Tlf. +4530167173

SSP

Pia Bach Hansen

Tlf. +4540361180

Claus Schløtel Jørgensen

Tlf. +4530167174

Stefan Zeberg

Tlf. +4540423429

Top
Thrane.nu