Rammer

Alle kommuner er forpligtet til at oprette og drive en Ungdomsskole med fritidstilbud til unge, men det er op til kommunen at sætte lokale mål og betingelser for driften

Disse rammer kan ses i Ungdomsskoleplanen, som er vedtaget af Horsens Byråd.

Her er sidste udgave af Ungdomsskoleplanen fra 2014.

Ud over Ungdomsskoleplanen har Ungdomsskolen udarbejdet en Kvalitetsrapport, som evalueres og revi-deres løbende.

Kvalitetsrapporten hviler på tre begreber:

  • Læring
  • Trivsel
  • Personlig mestring

Alle aktiviteter i Ungdomsskolen skal bygge på disse grundpiller, for at vi kan lykkes med det overordnede mål for de unge, nemlig at de opnår:

  • Uddannelsesparathed
  • Livsduelighed
  • Selvforsørgelse

Her er sidste udgave af Kvalitetsaftale for Ungdomsskolen fra 2015.

Når man taler om rammerne for Horsens Ungdomsskole, må økonomien også med:

Ungdomsskolen har en rammebevilling på 29,6 mio.kr. i 2014 – her er tallene for de enkelte områder:

Forebyggelse og SSP ca. 2,5 mio. kr.
Indtægtsdækket virksomhed ca. 1,46 mio. kr.
Puljefinansieret projekter ca. 1,2 mio. kr.
Ungdomsskolens fælles aktiviteter ca. 3,7 mio. kr.
Bygninger ca. 3,86 mio. kr.
Fritidsundervisning ca. 9,25 mio. kr.
Heltidsundervisning ca. 7,6 mio. kr. 

 

Værdiregelsæt og Anti-mobbestrategi

Top
Thrane.nu