Vælg en side

LOV

Meget har ændret sig gennem årene, men en ting er ikke lavet om, nemlig formålet med Ungdomsskolen:

§1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfunds-livet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Hele Ungdomsskolens virksomhed hviler på et lovgrundlag, hvor der gives rammer og mål for Ungdomsskolerne i Danmark. Se sidste reviderede lov her.

Loven er en såkaldt rammelov, der ikke har ændret sig meget gennem årene. Den giver mulighed for fleksibilitet med nogle få skal-bestemmelser, men det er op til kommunerne at give liv til ungdomsskolen indenfor lovens rammer.

Ud over Ungdomsskoleloven er Ungdomsskolen som andre offentlige virksomheder underlagt Forvaltningsloven, ligesom Folkeskoleloven, Retsplejeloven (SSP) og Færdselsloven rummer regler for dele af Ungdomsskolens drift.