Vælg en side

RAMMER

Alle kommuner er forpligtet til at oprette og drive en Ungdomsskole med fritidstilbud til unge, men det er op til kommunen at sætte lokale mål og betingelser for driften

Disse rammer kan ses i Ungdomsskoleplanen, som er vedtaget af Horsens Byråd.

Her er sidste udgave af Ungdomsskoleplanen.

Ud over Ungdomsskoleplanen har Ungdomsskolen udarbejdet en Kvalitetsrapport, som evalueres og revi-deres løbende.

Kvalitetsrapporten hviler på tre begreber:

  • Læring
  • Trivsel
  • Personlig mestring

Alle aktiviteter i Ungdomsskolen skal bygge på disse grundpiller, for at vi kan lykkes med det overordnede mål for de unge, nemlig at de opnår:

  • Uddannelsesparathed
  • Livsduelighed
  • Selvforsørgelse