Udvikling & projekter

Ungdomsskolens overordnede mål med at indgå i projekter og / eller selv være aktiv i at beskrive og skaffe eksterne midler til at gennemføre projektet skal ses ud fra 2 synsvinkler:

  1. Medvirke til, at den unge opnår større trivsel, udnytter sit læringspotentiale og fremmer sin personlige mestring – alle mål set i relation til at øge den unges uddannelsesparathed, livsduelighed og på sigt at blive selvforsørgende.
  2. Medvirke til, at Ungdomsskolen udvikler sig organisatorisk som en lærende organisation med mulighed for at afprøve og udvikle engagement i nye områder, bidrage til en højere grad af succes og på den måde skabe en generel goodwill omkring hele Ungdomsskolen.

Udvikling og Projekter

Jan Asmussen

Viceungdoms-skoleleder

Tlf. 20685184

Stine W. Kjølholt

Fritid, Samskabelse & Kommunikation

Tlf. 40384304

Therese Bach

Pædagogisk psykologisk konsulent

Tlf. 24790266

Susanne Rubenius

Pædagogisk psykologisk konsulent Projektleder Talentprojekt Horsens

Tlf. 40466236

Top
Thrane.nu