Aktuelle projekter

Samskabelse med Folkeskolerne

I sammenhæng med skolereformen har Ungdomsskolen besluttet at samarbejde med Folkeskolerne i Horsens Kommune. Ungdomsskolen har udarbejdet et katalog med valgmuligheder – skolerne har meldt ønsker om valgfag og andre aktivitetstilbud ind, og fra skoleåret 2015-16 starter samarbejdet. Det er især hold i MILIFE og Outdoor, som skolerne har ønsket.
I alt har 10 skoler meldt tilbage, og Ungdomsskolen indgår partnerskabsaftaler med disse skoler for det kommende skoleår.

Se evt.:

Idékatalog 2015/2016

Mesterlære i klasseværelset

Projekt etableret i 2015 med midler fra UVM. Projektet omfatter en række specialskoler og udvalgte folkeskoler. Ungdomsskolens Videncenter for Læring og Inklusion deltager i dette projekt.

Grejbanken

Ungdomsskolen har søgt Friluftsrådet om midler til at etablere en Grejbank til outdoor-aktiviteter i Horsens Kommune. Friluftsrådet har bevilget et beløb på kr. 208.000 til denne opgave, som starter 1.august 2015. Grejbanken etableres i Aktivitetscentret i Gedved.

Desuden har følgende bidraget med midler til etablering af Grejbanken: Horsens Folkeblads Fond, TRYG Fonden, Engell-Friis Fonden.

Sommerskole – forsøgsprojekt

2-årigt projekt, bevilget af Undervisningsministeriet. Se Horsens Kommunes ansøgning her. Rikke.Sommerskolen etableres i Ungdomsskolen og løber af stabelen i uge 30 og 31 2015. Tilbudet er rettet mod de unge, der ikke bestod optagelsesprøven til erhvervsuddannelsen tidligere på sommeren. Nu får de unge en ny chance for at komme til en ny prøve, hvis de har fulgt undervisningen i 2 uger på Sommerskolen.
Se evt:

Sommerskole_Flyer_A5_01.pdf

SOL - Samarbejde om læring i den åbne skole

SoL logoSoL-projektet vil med støtte fra UVM undersøge ungdomsskolernes rolle i skoledagen efter skolereformen. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i indsamlede oplysninger og konkrete eksempler på samarbejdet med folkeskolen. 

​Projektet løber indtil marts 2016 og afvikles i samarbejde med Center for Ungdomsforskning (CeFU) og 7 udvalgte ungdomsskoler, hvoraf Horsens Ungdomsskole er den ene af dem.

For mere information se: http://ungdomsskoleforeningen.dk/projekter/samarbejde-om-laering-sol.aspx

 

 

Udvikling & Projekter

Jan Asmussen

Viceungdomsskoleleder

Tlf. +4520685184

Stine W. Kjølholt

Fritid, Samskabelse & Kommunikation

Tlf. +4540384304

Therese Bach

Ansvarlig konsulent ( På barsel )

Susanne Rubenius

Pædagogisk psykologisk konsulent Projektleder Talentprojekt Horsens

Tlf. +4540466236

Top
Thrane.nu