Vælg en side

HBB – Horsens Børnebyråd

Horsens Børnebyråd har eksisteret siden 1994 og beskæftiger sig med alle spørgsmål som vedrører børn og unge fra Horsens Kommunes kommunale og private grundskoler – i skolen og fritiden.

HBB skal

  • give børn og unge indflydelse på de beslutninger, som vedrører dem, for på den måde at være med til at forbedre børn og unges trivsel og arbejdsmiljø.
  • være med til at skabe venskab, tolerance og forståelse mellem børn og unge.
  • have reel indflydelse og inddrages konkret i forhold, der angår børn og unge i Horsens.
  • fremme samarbejdet mellem skolernes elevråd.
  • give børn og unge indsigt i og forståelse for de demokratiske processer.
  • informere om børn og unges rettigheder, både generelt og på skolen, i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.