Lov

Meget har ændret sig gennem årene, men en ting er ikke lavet om, nemlig formålet med Ungdomsskolen:

§1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfunds-livet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Hele Ungdomsskolens virksomhed hviler på et lovgrundlag, hvor der gives rammer og mål for Ungdomsskolerne i Danmark. Se sidste reviderede lov her.

Loven er en såkaldt rammelov, der ikke har ændret sig meget gennem årene. Den giver mulighed for fleksibilitet med nogle få skal-bestemmelser, men det er op til kommunerne at give liv til ungdomsskolen indenfor lovens rammer.

UngHorsens Aktiviteter

Spot on

Top
Thrane.nu