Rammer

Alle kommuner er forpligtet til at oprette og drive en Ungdomsskole med fritidstilbud til unge, men det er op til kommunen at sætte lokale mål og betingelser for driften

Disse rammer kan ses i Ungdomsskoleplanen, som er vedtaget af Horsens Byråd.

Ud over Ungdomsskoleplanen har Ungdomsskolen udarbejdet en Kvalitetsrapport, som evalueres og revideres løbende.

Kvalitetsrapporten hviler på tre begreber:

  • Læring
  • Trivsel
  • Personlig mestring

Alle aktiviteter i Ungdomsskolen skal bygge på disse grundpiller, for at vi kan lykkes med det overordnede mål for de unge, nemlig at de opnår:

  • Uddannelsesparathed
  • Livsduelighed
  • Selvforsørgelse

Når man taler om rammerne for Horsens Ungdomsskole, må økonomien også med:

Ungdomsskolen har en rammebevilling på 29,6 mio.kr. i 2014 – heraf står fritidsundervisning for ca. 9,25 mio. kr.

 

Grundregler og rammer for vores ture og rejser finder du HER

UngHorsens Aktiviteter

Spot on

Top
Thrane.nu