Læring

Den faglige læringsplatform er dansk, matematik, engelsk og samfundsfag, hvor den enkelte elevs progression er i fokus. Der arbejdes systematisk med synlig læring, målstyring, feedback og selvevaluering.
Den personlige læringsplatform bygger på MILIFE-konceptet, hvor der arbejdes systematisk med personlig udvikling, sociale kompetencer, værdier, kommunikation og handlemuligheder.


Personlig mestring
Livsduelighed og uddannelsesparathed er omdrejningspunktet, når vi giver eleverne viden og færdigheder. Vi træner eleverne i faglig og personlig problemløsning, og giver dem strategier til at klare fremtidige udfordringer.

Heltidsundervisning

Torben Bloksgaard

Afdelingsleder af Bakkeskolen, Heltidsundervisning & Videnscenter

Tlf. 23268039

Karin Nørlund Jakobsen

Skolesekretær

Tlf. 76291515

Top
Thrane.nu