Baggrund

Heltidsundervisning er navnet på den undervisning, som Ungdomsskolen tilbyder undervisningspligtige unge, der ikke kan fuldføre Folkeskolen på grund af personlige eller sociale forhold.

Denne undervisningsform stammer helt tilbage fra Folkeskolereformen i 70’erne, hvor undervisningspligten blev udvidet til at omfatte 8. og 9. klasse.

Heltidsundervisningen blev dengang beskrevet som et tilbud til unge, der ikke kunne passe ind i Folkeskolen – der skulle være en anden måde at fuldføre undervisningspligten på.

Her I Horsens Kommune har der været et sådant tilbud tilbage fra 1979. Op gennem 1980’erne og 1990’erne boede Heltidsundervisningen i den gamle skole i Sejet uden for Horsens.  Da Vejle Amt ønskede at overtage og modernisere skolen, blev Heltidsundervisningen flyttet til Horsens og placeret på den gamle skole i Allégade 4. Desuden blev der tilført et værksted på Østerhåbsvej ved Hatting.

I forbindelse med en omlægning af unge-politikken i Horsens Kommune i år 2000 blev Heltidsundervisningen udvidet i 2 omgange til at rumme 38 unge. Ligeledes fik Ungdomsskolen mulighed for at leje lokaler på Ormhøjgårdvej 10, og her boede Heltidsundervisningen frem til 2014, hvor man flyttede undervisningen til Hybenvej 10-12 i de tidligere klublokaler.

Værkstedet var i mellemtiden flyttet til Gedved i 2007, da lokalerne blev ledige i forbindelse med kommunesammenlægningen. På dette tidspunkt bestod heltidsundervisningen af en bogligt forberedende del på Hybenvej, en værkstedsdel i Gedved og en afdeling for kognitiv udvikling i MINIskolen.

I dag er Heltidsundervisningen tilpasset Folkeskolereformens krav om synlig læring og personlig mestring, og hele Heltidsundervisningen er i dag samlet i en enhed på Hybenvej. 

Heltidsundervisning

Torben Bloksgaard

Afdelingsleder af Bakkeskolen, Heltidsundervisning & Videnscenter

Tlf. 23268039

Karin Nørlund Jakobsen

Skolesekretær

Tlf. 76291515

Top
Thrane.nu