Lov

Heltidsundervisningen er oprettet i henhold til Lov om Folkeskolen af 30. november 2006, §§ 33, stk. 3 samt jfr. lov nr. 411, Lov om Ungdomsskoler af 13. juni 1990, § 2, stk. 2.2.

Undervisningen følger de rammer og regler, der gælder for Folkeskolen, dog kan fagrækken og klasserækken fraviges. Undervisningen følger rammerne efter Bekendtgørelse nr. 663 af 15. maj 2015 om fælles mål, ligesom prøverne til 9. klasseprøven afvikles efter reglerne i Prøvebekendtgørelsen for folkeskolens prøver, bekendtgørelse nr. 1001 af 15. september 2014.

Heltidsundervisning

Torben Bloksgaard

Afdelingsleder af Bakkeskolen, Heltidsundervisning & Videnscenter

Tlf. 23268039

Karin Nørlund Jakobsen

Skolesekretær

Tlf. 76291515

Top
Thrane.nu