Rammer

Rammerne for Heltidsundervisningen i Horsens Ungdomsskole er bestemt ud fra lokale forventninger og lokal bestemt økonomi.

Ungdomsskolen har udarbejdet en kvalitetsrapport, og heri fremgår de mål, der er sat op for undervisningen.

Økonomien er bestemt ud fra den samlede ramme, der er til rådighed for Ungdomsskolen. Det betyder, at en elev på årsbasis koster ca. kr. 200.000. I Heltidsundervisningen er der ansat 10 medarbejdere med en pædagogisk uddannelse (lærere/pædagoger) samt en afdelingsleder og en deltids administrativ medarbejder.

Eleverne visiteres til Heltidsundervisningen gennem et centralt visitationsudvalg, hvortil eleverne henvises gennem en psykolog, der har beskrevet elevens vanskeligheder og samtidig peger på, hvilke pædagogiske tiltag, der skal til for at bringe eleven i læring. Udvalget peger i sin visitation på, hvad slutmålet skal være for eleven.

Heltidsundervisningen betragtes som et segregeret tilbud i Horsens Kommune. Det betyder, at de skoler, der afleverer elever til Heltidsundervisningen, er omfattet af den særlige ordning, der er besluttet for at fremme inklusionen i kommunen.

Heltidsundervisningen arbejder tæt sammen med Ungerådgivningen på Nordvang, da de fleste af eleverne kommer fra familier, hvor der er etableret en familiesag. Desuden er der en psykolog knyttet til Heltidsundervisningen, så kontakten til den Tværgående enhed for Læring bevares. Psykologen står også til rådighed for sparring i den daglige undervisning.

Heltidsundervisningen samarbejder også med U Turn, hvor elever med en misbrugsproblematik henvises til. En lærer fra Heltidsundervisningen deltager i Daggruppens arbejde med de unge, hvor han inddrager undervisningsaspekter i behandlingen.

Heltidsundervisningen samarbejder også med Sprogcenter Midt, hvor lærere fra Heltidsundervisningen varetager undervisningen i dansk, engelsk og matematik med henblik på, at de unge kan komme til prøve i fagene. Eleverne fra Sprogcentret går til prøve sammen med de øvrige elever fra Heltidsundervisningen.

Som noget nyt samarbejder Heltidsundervisningen også med Børnebondegården i Serridslev. Her kan unge, der er meget fremmede for skolegang, starte deres forløb – for senere at blive sluset ind i undervisningen.

Heltidsundervisningens elever deltager også i erhvervspraktik og brobygning på erhvervsuddannelserne for at de kan få et bredt indtryk af den virkelighed, der venter efter 9. klasse.

Heltidsundervisning

Torben Bloksgaard

Afdelingsleder af Bakkeskolen, Heltidsundervisning & Videnscenter

Tlf. 23268039

Karin Nørlund Jakobsen

Skolesekretær

Tlf. 76291515

Top
Thrane.nu