Bakkeskolens og Ungdomsskolens videnscenter for elever i socio-emotionelle vanskeligheder

 

 

Bakkeskolens og Ungdomsskolens videnscenter har til formål at understøtte og kvalificere skolernes indsats omkring udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Forskning dokumenterer, at co-teaching har en positiv effekt på elevers faglige og sociale udvikling, hvorfor denne tilgang til praksisudvikling er et bærende princip for videncenterets arbejde. Co-teaching defineres som en undervisningsform, hvor to professionelle med forskellige fagligheder i fællesskab planlægger, udfører og evaluerer undervisningen.

Vi tilbyder sparring og assistance målrettet den enkelte skole i forhold til mange forskellige typer af opgaver, såsom:

 • Optimering af læreprocesser samt støtte til elever med læringsvanskeligheder
 • Understøttende indsats i forhold til elever med socio-emotionelle vanskeligheder
 • Undervisningsdifferentiering og målstyret læring
 • Klassetrivsel, relationsarbejde samt anti-mobbeprogrammer
 • Klasserumsledelse og struktur i undervisningen
 • Deltagelse i ressourcekonferencer samt forældresamarbejde
 • Turboforløb for talentfulde og højtbegavede elever: Videncenteret gennemfører i samarbejde med Undervisningsministeriet, Aarhus Universitet samt Professionshøjskolen Metropol et 2½-årigt projekt, der har til formål at styrke indsatsen over for elever med højt læringspotentiale. 

Vi udbyder desuden en bred vifte af kurser og workshops tilpasset skolernes aktuelle behov og fokusområder, såsom:

 • Årskursus samt co-teaching forløb for nyere lærere i Horsens Kommune
 • Kompetenceløft for udvalgte personalegrupper
 • Pædagogiske kursusdage for skolernes pædagogiske personale
 • Koordinering af kursusdage med relevante aktører såsom SSP og Street Team samt eksterne foredragsholdere

Videnscentret løser opgaver fra 0. - 10. klasse. Der lægges særlig vægt på at understøtte Horsens Kommunes fokusområder forstået som læring, trivsel, mestring og samskabelse.

Det er et grundlæggende princip for Videnscentret, at der skal være hurtig adgang, hvorfor vi responderer på henvendelser med et afklarende møde inden for en uge.

 

Videnscenter

Torben Bloksgaard

Afdelingsleder af Bakkeskolen, Heltidsundervisning & Videnscenter

Tlf. +4523268039

Therese Bach

Ansvarlig konsulent ( På barsel )

Susanne Rubenius

Pædagogisk psykologisk konsulent Projektleder Talentprojekt Horsens

Tlf. +4540466236

Ronja Billum Skovsbøll

Pædagogisk psykologisk konsulent

Tlf. +4521673284

Kitta Jensen

Pædagogisk Konsulent

Tlf. +4527659952

Marianne Boes

Matematik vejleder

Tlf. +4523253008

Vibeke Hauge

Dansk vejleder

Tlf. +4521673584

Søren Due

Intensive Læringsforløb

Tlf. +4524905612

Lene Maagaard

Pædagogisk konsulent

Tlf. +4529297204

Top
Thrane.nu