Bakkeskolens & Ungdomsskolens videnscenter for elever i socio-emotionelle vanskeligheder

 

 

Bakkeskolens og Ungdomsskolens videnscenter har til formål at understøtte og kvalificere skolernes indsats omkring udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Forskning dokumenterer, at co-teaching har en positiv effekt på elevers faglige og sociale udvikling, hvorfor denne tilgang til praksisudvikling er et bærende princip for videncenterets arbejde. Co-teaching defineres som en undervisningsform, hvor to professionelle med forskellige fagligheder i fællesskab planlægger, udfører og evaluerer undervisningen.

Vi tilbyder sparring og assistance målrettet den enkelte skole i forhold til mange forskellige typer af opgaver, såsom:

 • Optimering af læreprocesser samt støtte til elever med læringsvanskeligheder
 • Understøttende indsats i forhold til elever med socio-emotionelle vanskeligheder
 • Undervisningsdifferentiering og målstyret læring
 • Klassetrivsel, relationsarbejde samt anti-mobbeprogrammer
 • Klasserumsledelse og struktur i undervisningen
 • Deltagelse i ressourcekonferencer samt forældresamarbejde
 • Turboforløb for talentfulde og højtbegavede elever: Videncenteret gennemfører i samarbejde med Undervisningsministeriet og DPU v. Aarhus Universitet et 2½-årigt projekt, der har til formål at styrke indsatsen over for elever med højt læringspotentiale. 

Vi udbyder desuden en bred vifte af kurser og workshops tilpasset skolernes aktuelle behov og fokusområder, såsom:

 • Årskursus samt co-teaching forløb for nyere lærere i Horsens Kommune
 • Kompetenceløft for udvalgte personalegrupper
 • Pædagogiske kursusdage for skolernes pædagogiske personale
 • Koordinering af kursusdage med relevante aktører såsom SSP og Street Team samt eksterne foredragsholdere

Videnscentret løser opgaver fra 0. - 10. klasse. Der lægges særlig vægt på at understøtte Horsens Kommunes fokusområder forstået som læring, trivsel, mestring og samskabelse.

Det er et grundlæggende princip for Videnscentret, at der skal være hurtig adgang, hvorfor vi responderer på henvendelser med et afklarende møde inden for en uge.

 

Videnscenter

Torben Bloksgaard

Afdelingsleder af Bakkeskolen, Heltidsundervisning & Videnscenter

Tlf. 23268039

Therese Bach

Pædagogisk psykologisk konsulent

Tlf. 24790266

Susanne Rubenius

Pædagogisk psykologisk konsulent Projektleder Talentprojekt Horsens

Tlf. 40466236

Kitta Jensen

Videnscenter-medarbejder

Tlf. 27659952

Marianne Boes

Videnscenter-medarbejder

Tlf. 23253008

Pernille Højgaard

Videnscenter-medarbejder

Tlf. 23487237

Lene Maagaard

Videnscenter-medarbejder

Tlf. 29297204

Top
Thrane.nu