Baggrund

Horsens Børnebyråd har eksisteret siden 1994 og beskæftiger sig med alle spørgsmål som vedrører børn og unge fra Horsens Kommunes kommunale og private grundskoler – i skolen og fritiden.

HBB skal

  • give børn og unge indflydelse på de beslutninger, som vedrører dem, for på den måde at være med til at forbedre børn og unges trivsel og arbejdsmiljø.
  • være med til at skabe venskab, tolerance og forståelse mellem børn og unge.
  • have reel indflydelse og inddrages konkret i forhold, der angår børn og unge i Horsens.
  • fremme samarbejdet mellem skolernes elevråd.
  • give børn og unge indsigt i og forståelse for de demokratiske processer.
  • informere om børn og unges rettigheder, både generelt og på skolen, i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Struktur
Hver medlemsskole vælger hvert år to repræsentanter til HBB, som i alt består af 36 unge, som vælges blandt medlemmerne af skolens elevråd fra 7. klasse og op. På skoler uden udskoling kan repræsentanterne vælges blandt eleverne på de 2 ældste årgange på skolen. HBB vælger hvert år en børneborgmester og vicebørneborgmester mm.

Mødevirksomhed og arbejdsgrupper
Der afholdes hvert skoleår to offentlige HBB-møder i Byrådssalen på Horsens Rådhus samt yderligere 6-7 møder for hele HBB, ligesom der afholdes møder i nogle af de nedsatte arbejdsgrupper i løbet af skoleåret.

 

Horsens Børnebyråd

Thomas Press

Koordinator Børnebyråd

Tlf. +4530167173

Top
Thrane.nu