Vælg en side

FÆLLESSKAB

Den pædagogiske praksis tilbyder et udviklingsrum mellem ’det at være udfordret’ og ’det at lykkes’, hvor fokus er på det lille praksisfællesskab.

Fællesskabet tilbyder de unge et sted at høre til. Gennem samspil med andre udvikles de unge.

I vores tænkning er skolepraksis ikke lig med undervisningspraksis i et klasseværelse. Praksis er for nogle af tilbuddene fagrettede aktiviteter og for andre håndværk.

Den unge oplevelser at blive til, som den han/hun er, i et trygt miljø. Der er plads til at eksperimentere og finde ud af, hvem man er. Der er plads til diversitet.

Hvad der giver mening for den ene – giver ikke naturligvis mening for den anden. For at kunne skabe mening for den enkelte, sættes mål, rammer og opgave forskelligt fra ung til ung – i samarbejde med den unge.

KONTAKT

Louise Kirkegaard

Proceskonsulent

Tlf. 30 68 08 79

lki@horsens.dk

Mai Wærum Panum

Koordinator for heltidsundervisning

Tlf. 30 13 38 63

mwan@horsens.dk