Vælg en side

LOVGIVNING

Heltidsundervisning og centerklasse på Horsens Ungdomsskole er et tilbud for normaltbegavede elever med særlige udfordringer i 7. til 10. klasse.

Eleverne har behov for et særligt tilrettelagt skoleforløb og støtte til at lykkes i undervisningsaktiviteter. Der undervises i henhold til folkeskoleloven, og der er mulighed for at aflægge prøve i de fag elever, i samarbejde med forældre og skole, har kompetencer til at gennemføre.

Skolens undervisning skal stå mål med Folkeskolen, og i praksis betyder det, at alle aktiviteter forbereder eleverne til ”videre uddannelse, deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre, giver dem lyst til at lære mere, og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.” (Folkeskoleloven).

Vi har dermed et øget fokus på den enkelte unges udfordringer i et fremtidsperspektiv i forhold til uddannelse, beskæftigelse og selvstændighed. Dette foregår i et tæt samarbejde mellem den unge, forældre og skole samt psykologer, socialrådgivere og uddannelsesvejledere.

Målet er, at alle unge kommer godt og meningsfyldt gennem overgangen fra grundskole til voksenliv!