Vælg en side

MÅLGRUPPE

Målgruppen er bred og inkluderer:

  • Unge på deres 7., 8., 9. og 10. skoleår, der ikke trives i nuværende skoletilbud, og som bøvler med deres skoletilhør.
  • Psykisk sårbare unge med behov for trygge, tillidsfulde og strukturerede læringsfællesskaber.
  • Socialt sårbare unge med behov for styring, klare rammer og et øget netværkssamarbejde.
  • Unge, der har behov for voksne, der vedholdende indbyder til samvær og aktivitet.
  • Skoletrætte unge med faglige udfordringer og lav motivation for uddannelse, der kalder på andre deltagerbaner.

Fælles for eleverne er, at de at de har haft en oplevelse af at folkeskolen ikke har kunnet rumme de udfordringer, de står i, og at de ikke har haft en meningsfuld skolegang. Derfor døjer mange af eleverne med skoleundvigelses adfærd og manglende faglig selvtillid og personligt selvværd.