Vælg en side

HVOR?

Ungdomsskolens specialtilbud består af mange forskellige læringsmiljøer. Alle miljøer er specialiseret i unge med forskellige udfordringer og har forskellige metoder til at motivere fremmøde og skabe små personlige sejre som grundlag for den faglige, sociale og personlige udvikling

Efter visitation indbydes elev og forældre til en opstartssamtale. Tilbuddet udarbejdes som oftest i et samarbejde – med udgangspunkt i denne samtale

LÆS MERE HER

Læringsmiljøer

KONTAKT

Louise Kirkegaard

Proceskonsulent

Tlf. 30 68 08 79

lki@horsens.dk

Mai Wærum Panum

Koordinator for heltidsundervisning

Tlf. 30 13 38 63

mwan@horsens.dk