SSP Horsens

Har du problemer,som fylder for meget eller som gør livet svært for dig?

Så prøv at kontakte SSP/Street Team

SSP/Street Team er et forebyggende og opsøgende beredskab for unge og kan fx...

Lytte til dig og tale med dig om problemer i skolen, med dine venner, derhjemme, alkohol, hash, kriminalitet; konflikter med andre unge, mistrivsel osv.

  • Snakke med dig og dine forældre, skolen eller andre, hvis du synes, at det er svært at få dem til at forstå dig eller at få sagt det, som du egentlig ønsker at sige.
  • Snakke med dig om dine venner eller familie, hvis du er bekymret for dem pga. misbrug, hærværk, tyveri eller lignende.
  • Hjælpe dig, eller sætte dig i kontakt med andre, som kan hjælpe, hvis du eller en af dine kammerater har et misbrug af alkohol, hash eller lignende.
  • Komme på besøg i din klasse, lave elevoplæg og deltage i klassediskussioner om alle mulige emner.

Hvis du er forælder kan SSP/Street Team fx hjælpe med at ..

  • Tale med dig og dit barn, hvis du ønsker det
  • Rådgive dig, hvis dit barn er på vej ud i problemer
  • Rådgive dig, hvis dit barn har et problem med kriminalitet, misbrug af stoffer eller alkohol
  • Sætte dig i kontakt med de bedste hjælpere, uanset om det er i kommunalt eller privat regi
  • Hjælpe dig med at arrangere elevoplæg/forældremøder om venskab/gode værdier, trivsel, chat, alkohol, misbrug, kriminalitet mm.

SSP

Jan Asmussen

Viceungdoms-skoleleder

Tlf. 20685184

Jacob Aastrup

Tlf. 24875737

Thomas Press

Tlf. 30167173

Jesper Laurs Vangsøe Jensen

Tlf. 30899022

SSP

Pia Bach Hansen

Tlf. 40361180

Claus Schløtel Jørgensen

Tlf. 30167174

Stefan Zeberg

Tlf. 40423429

Top
Thrane.nu