Baggrund

SSP er et samarbejde mellem Skoler, Sociale myndigheder og Politiet.

SSP-Horsens arbejder med forebyggelse af kriminalitet, misbrug og mistrivsel blandt alle børn og unge i Horsens Kommune.

Sådan arbejder vi
SSP er i Horsens forankret i Ungdomsskolen. Afdelingslederen for SSP & Fritid  udgør sammen med Street Team (opsøgende medarbejdere) politiet, skolerne, Familie afdelingen og de lokale SSP-netværk iøvrigt hovedhjørnestene i SSP-samarbejdet.

Alle kontaktpersoner i SSP-netværket har tavshedspligt
Det betyder, at oplysningerne normalt ikke går videre til andre.
Der er dog undtagelser. I forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde kan det være nødvendig at drøfte situationen med de øvrige personer i SSP-samarbejdet. Ved alvorlig bekymring skal der underrettes videre til Familie afdelingen. I videst mulig omfang sker dette i samarbejde med den unge og forældrene. 

SSP

Jan Asmussen

Viceungdoms-skoleleder

Tlf. 20685184

Jacob Aastrup

Tlf. 24875737

Thomas Press

Tlf. 30167173

SSP

Pia Bach Hansen

Tlf. 40361180

Claus Schløtel Jørgensen

Tlf. 30167174

Stefan Zeberg

Tlf. 40423429

Top
Thrane.nu