Lov

Horsens Kommune har som næsten alle andre kommuner et SSP-samarbejde. Der er ikke særskilt hjemmel hertil i en selvstændig lov, men hjemlen kan udledes af de love, der blandt andet regulerer folkeskolen, socialforvaltningen og politiet.
Målsætningen for SSP-samarbejdet er at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag. SSP-netværket bruges tillige til at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår, tidligt nok til at der kan gøres en indsats. Endelig anvendes SSP-samarbejdet til at afklare, hvilke forebyggelsesmuligheder der lokalt er til stede.
 

SSP

Jan Asmussen

Viceungdoms-skoleleder

Tlf. 20685184

Jacob Aastrup

Tlf. 24875737

Thomas Press

Tlf. 30167173

SSP

Pia Bach Hansen

Tlf. 40361180

Claus Schløtel Jørgensen

Tlf. 30167174

Stefan Zeberg

Tlf. 40423429

Top
Thrane.nu