Lov

Horsens Kommune har som næsten alle andre kommuner et SSP-samarbejde. Der er ikke særskilt hjemmel hertil i en selvstændig lov, men hjemlen kan udledes af de love, der blandt andet regulerer folkeskolen, socialforvaltningen og politiet.
Målsætningen for SSP-samarbejdet er at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag. SSP-netværket bruges tillige til at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår, tidligt nok til at der kan gøres en indsats. Endelig anvendes SSP-samarbejdet til at afklare, hvilke forebyggelsesmuligheder der lokalt er til stede.
 

SSP

Jan Asmussen

Viceungdoms-skoleleder

Tlf. 20 68 51 84

Jacob Aastrup

Tlf. 24 87 57 37

Thomas Press

Tlf. 30 16 71 73

Jesper Laurs Vangsøe Jensen

Tlf. 30 89 90 22

SSP

Pia Bach Hansen

Tlf. 40 36 11 80

Claus Schløtel Jørgensen
Stefan Zeberg

Tlf. 40 42 34 29

Top
Thrane.nu