Street Team

Street Team er en del af den samlede SSP-indsats. Street Team er et forebyggende og opsøgende beredskab på gadeplan over for unge, hvis adfærd er præget af begyndende kriminalitet, mistrivsel eller stofmisbrug – kort sagt unge, som alene eller i grupper opfører sig uhensigtsmæssigt eller er ude af kontakt med skolen eller andre institutioner / medarbejdere i det kommunale system.

Street Team består af medarbejdere, som arbejder på fuld tid med fleksible arbejdstider.

Street Teams opgaver

  • Opsøgende arbejde, hvor de unge færdes, i byen, i klubber, ifm. fester o.lign.
  • Her-og-Nu indsatser med unge/aktuelle problemstillinger
  • Kontaktskabende og formidlende til andre medarbejdere SSP-samarbejdet
  • Forebyggende oplæg på skoler for unge og forældre, klasseoplæg og forældremøder.
  • Relationsarbejde og bekymringssamtaler med unge/forældre.
  • Kriminalpræventive hjemmebesøg, netværksmøder evt. deltagelse i afhøringer og tværfagligt samarbejde med samarbejdspartnere.
  • Anonym rådgivning på ungdomsuddannelser - Ungekontakten. Se www.Ungekontakten.nu

Kontakten til de unge bevares til tider i en længere periode, men teamet har ikke myndighed eller beføjelser efter Servicelovens regler. Street Team er organisatorisk placeret i Ungdomsskolen med direkte reference til afdelingsleder for SSP og Fritid 

 

 

SSP

Jan Asmussen

Viceungdoms-skoleleder

Tlf. 20 68 51 84

Jacob Aastrup

Tlf. 24 87 57 37

Thomas Press

Tlf. 30 16 71 73

Jesper Laurs Vangsøe Jensen

Tlf. 30 89 90 22

SSP

Pia Bach Hansen

Tlf. 40 36 11 80

Claus Schløtel Jørgensen
Stefan Zeberg

Tlf. 40 42 34 29

Top
Thrane.nu