Flertalsmisforståelser

Alle de andre gør det IKKE!

Unges flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser

Flertalsmisforståelser er, når en ung fejlagtigt antager, at rigtig mange andre unge foretager sig noget, fx rygning, kriminalitetet eller andre grænseoverskidende handlinger. I virkelighedens verden er dette ikke tilfældet - det er en flertalsmisforståelse, som ofte opstår, når unge snakker sammen, praler/overdriver og forestiller sig, hvad andre unge foretager sig.

SSP-Horsens har udarbejdet en række materialer om unges sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser under titlen: "Alle de andre gør det IKKE!

 

Målgruppen er unge, forældre, lærere m.fl. og sigter mod at informere og involvere flest mulige i at være opmærksomme på og i fællesskab arbejde med at rette unges sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser og derved minimere unges risikoadfærd.

 

Forebyggende oplæg v/Street Team på skolerne.

"Lokumsplakat" med info om ungeprofilen 2017

Plakater om unges flertalsmisforståelser i alle overbygningsklasser og på skolernes infoskærme

Plakater vises i perioder på Pyloner (lysreklamer ved indfaldsvejene)

Forældreinfo-pjece med faktaviden, idéer/handlemuligheder

Lærerinfo-pjece med faktaviden og gode råd 

Biografreklame Biografreklame om unges flertalsmisforståelser med kendis og lokale unge

Artikel om kampagnen i Horsens Folkeblad mm.

Artikel og annoncer med fakta om unges risikoadfærd i husstandsomdelt lokalavis - Onsdagsavisen.

Artikel i Spot On - postomdelt ungdomsskoleblad til alle 13-18 årige i kommunen.

Se Infobrev til skolerne her.

 

Se plakaterne her:

7. klasse rygning 7. klasse alhohol 7. klasse kriminalitet
8. klasse rygning 8. klasse alhohol 8. klasse kriminalitet
9. klasse rygning 9. klasse alhohol 9. klasse kriminalitet

 

SSP

Jan Asmussen

Viceungdoms-skoleleder

Tlf. 20 68 51 84

Jacob Aastrup

Tlf. 24 87 57 37

Thomas Press

Tlf. 30 16 71 73

Jesper Laurs Vangsøe Jensen

Tlf. 30 89 90 22

SSP

Pia Bach Hansen

Tlf. 40 36 11 80

Claus Schløtel Jørgensen
Stefan Zeberg

Tlf. 40 42 34 29

Top
Thrane.nu