U-turn er Horsens Kommunes tilbud til unge under 18, der ryger hash eller tager stoffer.

Vi tilbyder åben anonym rådgivning og længerevarende forløb, hvor unge kan få hjælp til at gøre noget ved deres forbrug af rusmidler.

U-turns åbne, anonyme rådgivning

Et tilbud for dig, der bor i Horsens Kommune og ønsker:

 • Rådgivning om hash og stoffer
 • Inspiration til at komme videre
 • Hjælp til at hjælpe andre

U-turns gruppetilbud

I U-turn har vi daggrupper for unge under 18 år, som ikke er i gang med skole eller arbejde.

U-turns individuelle tilbud

Et individuelt tilrettelagt tilbud til unge, der synes, at individuelle samtaler passer bedre til deres behov.

U-turns tilbud til familien

U-turn har også tilbud til familie, venner og kærester til unge, der vil gøre noget ved deres forbrug af rusmidler.

Vi tilbyder rådgivning for alle de mennesker, der er omkring den unge.

U-turn har bl.a. forældregrupper, disse er et tilbud til forældre til unge under 18 der er bosiddende i Horsens Kommune, uanset om den unge er indskrevet i U-turn eller ej.

U-turns tilbud til professionelle

U-turn er også Horsens Kommunes tilbud om rådgivning til professionelle omkring unge under 18 der tager rusmidler.

Det betyder, at vi opsamler erfaringer fra vores arbejde og gør en stor indsats for at formidle dem videre.

U-turns rådgivning og konsulentarbejde ud af huset henvender sig til både professionelle, der har med de unge at gøre, forældre og øvrigt netværk og ikke mindst til kommunens unge.

Vores tilbud rummer:

Konsulentarbejde på skoler, socialcentre, institutioner og mange andre steder.

Læs mere på uturnhorsens.dk

SSP+

Horsens Kommune har siden 2011 haft et såkaldt SSP+samarbejde. Det vil i praksis sige, at SSP-samarbejdet ikke stopper, når de unge fylder 18 år, men kan fortsætte, indtil de unge fylder 25 år eller forlader en ungdomsuddannelse. I praksis betyder det, bl.a. at de unge på ungdomsuddannelserne i Horsens Kommune en gang om ugen har mulighed for at søge anonym rådgivning hos medarbejdere fra Ungekontakten.

Der er i den forbindelse oprettet et SSP+netværk med SSP-koordinatoren, repræsentanter for alle ungdomsuddannelser, UU, Politi, Familie og Forebyggelse, U-Turn, CSU, Street Team. Kriminalforsorgen m.fl., som mødes 4 gange årligt. 

 

Ungekontakten

Ungekontakten kan benyttes af alle unge og/eller professionelle fra ungdomsuddannelser i Horsens.

Ungekontakten består af professionelle voksne fra Street Team, U-TURN/CSU, der alle har bredt kendskab til ungdomslivet.

Vi tilbyder Anonym rådgivning og vejledning om de fleste ungeproblemer, som ikke primært er skole-,undervisnings- og/eller uddannelsesrelaterede.

Ungekontakten tilbyder ikke egentlig behandling, men kan være behjælpelig med at skabe kontakt til evt. behandlingstilbud.

Kontakt os hvis du har det svært/personlige problemer med fx:

 • Alkohol
 • Stoffer
 • Trivsel
 • Forældre
 • Konflikter
 • Mobning
 • Kriminalitet eller andre problemer som gør dit liv svært.

Ungekontakten deltager også ofte i fester/fredagscafé m.m., og du er altid velkommen til at ringe eller sende en sms til en af medarbejderne.

Ungekontakten har rådgivning på alle ungdomsuddannelser i Horsens Kommune.

Se mere om hvor, hvornår og hvem på Ungekontaktens egen hjemmeside: www.ungekontakten.nu

Links

Her på siden har vi samlet en række links, hvor det er muligt at læse mere omkring forskellige emner.

 

Slides fra Jonas Ravns oplæg d. 7. oktober 2019 (Åbnes i Google Chrome)

   
   
SSP og samarbejdspartnere:

Links, kurser og aktuelt for SSP-samarbejdet
Det Kriminalpræventive råd
Sydøstjyllands Politi
Horsens Kommune, familieafdelingen - modtagelsen
BørnUngeLiv

   
   

Rådgivning:

Anonym og gratis rådgivning for de 12-25 årige
Misbrugsrådgivning for unge under 18 år
Misbrugsrådgivning for unge over 18 år
Rådgivningstilbud på ungdomsuddannelserne
Æresrelaterede problemstillinger (tidligere etniskung.dk)
Anonym telefon, chat og brevkasse
Horsens Kommune, familieafdelingen - modtagelsen
Ungdomscenter Horsens
Digitalt ansvar

   
   
Tobak

Snak om tobak
Snus fornuft
Gå op i røg

   
   
Alkohol og rusmidler:

Bliv klogere på alkohol
Misbrugsrådgivning for unge under 18 år
Misbrugsrådgivning for unge over 18 år
Bliv klogere på unge og alkohol
Nyeste viden og forskning omkring alkohol
Minileksikon om stoffer og deres virkning
Faktaviden og kampagnematerialer om alkohol
Artikler og leksikon omkring stoffer
Horsens Kommunes rusmiddelspolitik
Snak om lattergas
Snak om hash

   
   
Sociale Medier – vejledning og rådgivning:

Råd og vejledning
Anonym rådgivning med chat og brevkasse
Vejledning, bl.a. hvis man har fået delt et billede
Ung til ung og vejledning fra professionelle
6 gode råd til en sikker IT-hverdag
Digitale krænkelser - Børns vilkår
Digitalt ansvar

   
   
Trivsel:

Sammen mod mobning
Bliv klogere på din teenager
Tilbud fra Sundby
Alt om sundhed
Hjælp til trivsel i klassen – En god start i indskoling
Skolebørn - til dig, der vil støtte dit barns skolegang

   
   
Sex:

Bliv klog på dig og din seksualitet
Mere viden om seksualitet
Undervisningsministeriets publikation til inspiration

   
   
Trafik:
God viden om scootere og lignende
   
   

 

 

Her vil der løbende blive lagt aktuelle materialer op til download

 

 

 

 

 

 SSP-Horsens/Street Team har udarbejdet en række forskellige skoletilbud til brug for undervisning i skolerne i Horsens kommune.

Alle skoletilbudene tager udgangspunkt i den nyeste viden om forebyggelse og er målrettet elever og forældre.

Skoletilbudene udføres af medarbejdere fra Street Team.  

De aktuelle tilbud ved SSP-Horsens er:

 • Robuste unge har brug for gode rollemodeller - forældreoplæg 5.årgang
 • It´s Up 2 U for 5. årgang – elevoplæg + forældremøde
 • SoMe - Sociale medier for 6. årgang - elevoplæg
 • Alkohol- og forældreaftaler for 7. årgang – elevoplæg + forældremøde
 • Det gode ungdomsliv for 8. årgang – elevoplæg
 • Unge og seksualitet for 7.-9. årgang - elevoplæg
 • Det gode studieliv for 1. årgang på ungdomsuddannelserne - elevoplæg. 

 

bestil et oplæg AF SSP Horsens ved at trykke på billedet nedenunder:

 

Se vores indsatsområder og få et overblik her:

 

 

 

Ungekontakten har rådgivning på alle ungdomsuddannelser i Horsens Kommune.

Se mere om hvor, hvornår og hvem på Ungekontaktens egen hjemmeside: www.Ungekontakten.nu

SSP+

Horsens Kommune har siden 2011 haft et såkaldt SSP+samarbejde. Det vil i praksis sige, at SSP-samarbejdet ikke stopper, når de unge fylder 18 år, men kan fortsætte, indtil de unge fylder 25 år eller forlader en ungdomsuddannelse. I praksis betyder det, bl.a. at de unge på ungdomsuddannelserne i Horsens Kommune en gang om ugen har mulighed for at søge anonym rådgivning hos medarbejdere fra Ungekontakten.

Der er i den forbindelse oprettet et SSP+netværk med SSP-koordinatoren, repræsentanter for alle ungdomsuddannelser, UU, Politi, Familie og Forebyggelse, U-Turn, CSU, Street Team. Kriminalforsorgen m.fl., som mødes 4 gange årligt. 

 

Ungekontakten

Ungekontakten kan benyttes af alle unge og/eller professionelle fra ungdomsuddannelser i Horsens.

Ungekontakten består af professionelle voksne fra Street Team, U-TURN/CSU, der alle har bredt kendskab til ungdomslivet.

Vi tilbyder Anonym rådgivning og vejledning om de fleste ungeproblemer, som ikke primært er skole-,undervisnings- og/eller uddannelsesrelaterede.

Ungekontakten tilbyder ikke egentlig behandling, men kan være behjælpelig med at skabe kontakt til evt. behandlingstilbud.

Kontakt os hvis du har det svært/personlige problemer med fx:

 • Alkohol
 • Stoffer
 • Trivsel
 • Forældre
 • Konflikter
 • Mobning
 • Kriminalitet eller andre problemer som gør dit liv svært.

Ungekontakten deltager også ofte i fester/fredagscafé m.m., og du er altid velkommen til at ringe eller sende en sms til en af medarbejderne.

Ungekontakten har rådgivning på alle ungdomsuddannelser i Horsens Kommune.

Se mere om hvor, hvornår og hvem på Ungekontaktens egen hjemmeside: www.ungekontakten.nu

Alle de andre gør det IKKE!

Unges flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser

Flertalsmisforståelser er, når en ung fejlagtigt antager, at rigtig mange andre unge foretager sig noget, fx rygning, kriminalitetet eller andre grænseoverskidende handlinger. I virkelighedens verden er dette ikke tilfældet - det er en flertalsmisforståelse, som ofte opstår, når unge snakker sammen, praler/overdriver og forestiller sig, hvad andre unge foretager sig.

SSP-Horsens har udarbejdet en række materialer om unges sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser under titlen: "Alle de andre gør det IKKE!

 

Målgruppen er unge, forældre, lærere m.fl. og sigter mod at informere og involvere flest mulige i at være opmærksomme på og i fællesskab arbejde med at rette unges sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser og derved minimere unges risikoadfærd.

 

Forebyggende oplæg v/Street Team på skolerne.

"Lokumsplakat" med info om ungeprofilen 2017

Plakater om unges flertalsmisforståelser i alle overbygningsklasser og på skolernes infoskærme

Plakater vises i perioder på Pyloner (lysreklamer ved indfaldsvejene)

Forældreinfo-pjece med faktaviden, idéer/handlemuligheder

Lærerinfo-pjece med faktaviden og gode råd 

Biografreklame Biografreklame om unges flertalsmisforståelser med kendis og lokale unge

Artikel om kampagnen i Horsens Folkeblad mm.

Artikel og annoncer med fakta om unges risikoadfærd i husstandsomdelt lokalavis - Onsdagsavisen.

Artikel i Spot On - postomdelt ungdomsskoleblad til alle 13-18 årige i kommunen.

Se Infobrev til skolerne her.

 

Se plakaterne her:

7. klasse rygning 7. klasse alhohol 7. klasse kriminalitet
8. klasse rygning 8. klasse alhohol 8. klasse kriminalitet
9. klasse rygning 9. klasse alhohol 9. klasse kriminalitet

 

Du kan kontakte Street Teamet ved at ringe til afdelingsleder Jan Asmussen på tlf. 76291523.

Undenfor kontorets åbningstid, kan du ringe direkte på afdelingsleder Jan Asmussens mobil tlf. 20685184.

 

Street Team er en del af den samlede SSP-indsats. Street Team er et forebyggende og opsøgende beredskab på gadeplan over for unge, hvis adfærd er præget af begyndende kriminalitet, mistrivsel eller stofmisbrug – kort sagt unge, som alene eller i grupper opfører sig uhensigtsmæssigt eller er ude af kontakt med skolen eller andre institutioner / medarbejdere i det kommunale system.

Street Team består af medarbejdere, som arbejder på fuld tid med fleksible arbejdstider.

Street Teams opgaver

 • Opsøgende arbejde, hvor de unge færdes, i byen, i klubber, ifm. fester o.lign.
 • Her-og-Nu indsatser med unge/aktuelle problemstillinger
 • Kontaktskabende og formidlende til andre medarbejdere SSP-samarbejdet
 • Forebyggende oplæg på skoler for unge og forældre, klasseoplæg og forældremøder
 • Relationsarbejde og bekymringssamtaler med unge/forældre
 • Kriminalpræventive hjemmebesøg, netværksmøder evt. deltagelse i afhøringer og tværfagligt samarbejde med samarbejdspartnere
 • Anonym rådgivning på ungdomsuddannelser - Ungekontakten. Se www.Ungekontakten.nu

Kontakten til de unge bevares til tider i en længere periode, men teamet har ikke myndighed eller beføjelser efter Servicelovens regler. Street Team er organisatorisk placeret i Ungdomsskolen med direkte reference afdelingsleder for SSP og Fritid.

 

Street Team er en del af den samlede SSP-indsats. Street Team er et forebyggende og opsøgende beredskab på gadeplan over for unge, hvis adfærd er præget af begyndende kriminalitet, mistrivsel eller stofmisbrug – kort sagt unge, som alene eller i grupper opfører sig uhensigtsmæssigt eller er ude af kontakt med skolen eller andre institutioner / medarbejdere i det kommunale system.

Street Team består af medarbejdere, som arbejder på fuld tid med fleksible arbejdstider.

Street Teams opgaver

 • Opsøgende arbejde, hvor de unge færdes, i byen, i klubber, ifm. fester o.lign.
 • Her-og-Nu indsatser med unge/aktuelle problemstillinger
 • Kontaktskabende og formidlende til andre medarbejdere SSP-samarbejdet
 • Forebyggende oplæg på skoler for unge og forældre, klasseoplæg og forældremøder.
 • Relationsarbejde og bekymringssamtaler med unge/forældre.
 • Kriminalpræventive hjemmebesøg, netværksmøder evt. deltagelse i afhøringer og tværfagligt samarbejde med samarbejdspartnere.
 • Anonym rådgivning på ungdomsuddannelser - Ungekontakten. Se www.Ungekontakten.nu

Kontakten til de unge bevares til tider i en længere periode, men teamet har ikke myndighed eller beføjelser efter Servicelovens regler. Street Team er organisatorisk placeret i Ungdomsskolen med direkte reference til afdelingsleder for SSP og Fritid 

 

 

SSP er et samarbejde mellem Skoler, Sociale myndigheder og Politiet.

SSP-Horsens arbejder med forebyggelse af kriminalitet, misbrug og mistrivsel blandt alle børn og unge i Horsens Kommune.

Sådan arbejder vi
SSP er i Horsens forankret i Ungdomsskolen. SSP-koordinatoren udgør sammen med Street Team (opsøgende medarbejdere) politiet, skolerne, Familie & Forebyggelse og de lokale SSP-netværk iøvrigt hovedhjørnestene i SSP-samarbejdet.

Alle kontaktpersoner i SSP-netværket har tavshedspligt
Det betyder, at oplysningerne normalt ikke går videre til andre.
Der er dog undtagelser. I forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde kan det være nødvendig at drøfte situationen med de øvrige personer i SSP-samarbejdet. Ved alvorlige problemer skal der underrettes videre til Familie & Forebyggelse. I videst mulig omfang sker dette i samarbejde med den unge og forældrene.
 

Horsens Kommune har som næsten alle andre kommuner et SSP-samarbejde. Der er ikke særskilt hjemmel hertil i en selvstændig lov, men hjemlen kan udledes af de love, der blandt andet regulerer folkeskolen, socialforvaltningen og politiet.
Målsætningen for SSP-samarbejdet er at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag. SSP-netværket bruges tillige til at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår, tidligt nok til at der kan gøres en indsats. Endelig anvendes SSP-samarbejdet til at afklare, hvilke forebyggelsesmuligheder der lokalt er til stede.
 

SSP er et samarbejde mellem Skoler, Sociale myndigheder og Politiet.

SSP-Horsens arbejder med forebyggelse af kriminalitet, misbrug og mistrivsel blandt alle børn og unge i Horsens Kommune.

Sådan arbejder vi
SSP er i Horsens forankret i Ungdomsskolen. Afdelingslederen for SSP & Fritid  udgør sammen med Street Team (opsøgende medarbejdere) politiet, skolerne, Familie afdelingen og de lokale SSP-netværk iøvrigt hovedhjørnestene i SSP-samarbejdet.

Alle kontaktpersoner i SSP-netværket har tavshedspligt
Det betyder, at oplysningerne normalt ikke går videre til andre.
Der er dog undtagelser. I forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde kan det være nødvendig at drøfte situationen med de øvrige personer i SSP-samarbejdet. Ved alvorlig bekymring skal der underrettes videre til Familie afdelingen. I videst mulig omfang sker dette i samarbejde med den unge og forældrene. 

Har du problemer,som fylder for meget eller som gør livet svært for dig?

Så prøv at kontakte SSP/Street Team

 

SSP/Street Team er et forebyggende og opsøgende beredskab for unge og kan fx...

Lytte til dig og tale med dig om problemer i skolen, med dine venner, derhjemme, alkohol, hash, kriminalitet; konflikter med andre unge, mistrivsel osv.

 • Snakke med dig og dine forældre, skolen eller andre, hvis du synes, at det er svært at få dem til at forstå dig eller at få sagt det, som du egentlig ønsker at sige.
 • Snakke med dig om dine venner eller familie, hvis du er bekymret for dem pga. misbrug, hærværk, tyveri eller lignende.
 • Hjælpe dig, eller sætte dig i kontakt med andre, som kan hjælpe, hvis du eller en af dine kammerater har et misbrug af alkohol, hash eller lignende.
 • Komme på besøg i din klasse, lave elevoplæg og deltage i klassediskussioner om alle mulige emner.

Hvis du er forælder kan SSP/Street Team fx hjælpe med at ..

 • Tale med dig og dit barn, hvis du ønsker det
 • Rådgive dig, hvis dit barn er på vej ud i problemer
 • Rådgive dig, hvis dit barn har et problem med kriminalitet, misbrug af stoffer eller alkohol
 • Sætte dig i kontakt med de bedste hjælpere, uanset om det er i kommunalt eller privat regi
 • Hjælpe dig med at arrangere elevoplæg/forældremøder om venskab/gode værdier, trivsel, chat, alkohol, misbrug, kriminalitet mm.

SSP

Jan Asmussen

Viceungdoms-skoleleder

Tlf. 20 68 51 84

Jacob Aastrup

Tlf. 24 87 57 37

Thomas Press

Tlf. 30 16 71 73

Jesper Laurs Vangsøe Jensen

Tlf. 30 89 90 22

SSP

Pia Bach Hansen

Tlf. 40 36 11 80

Claus Schløtel Jørgensen
Stefan Zeberg

Tlf. 40 42 34 29

Top
Thrane.nu