Vælg en side

Hvad?

Bakkeskolens & Ungdomsskolens Videnscenter har til formål at understøtte og kvalificere skolernes indsats omkring udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Dette med udgangspunkt i co-teaching som et bærende princip i samarbejdet med skolerne.

Videnscentret løser opgaver fra 0.-9. klasse, og der lægges særlig vægt på at understøtte Horsens Kommunes fokusområder forstået som læring, trivsel, mestring og samskabelse.

Vi tilbyder sparring og assistance målrettet den enkelte skole i forhold til mange forskellige typer af opgaver, såsom:

 • Optimering af læreprocesser samt støtte til elever med lærings- og trivselsudfordringer
 • Sparring og supervision henvendt til lærerteams
 • Undervisningsdifferentiering og taksonomier i undervisningen
 • Klassetrivsel, relationsarbejde samt anti-mobbestrategier
 • Klasserumsledelse og tydelig struktur i undervisningen
 • Deltagelse i ressourcekonferencer samt forældresamarbejde
 • Hjælp til fraværsproblematikker på skoleområdet
 • Turboforløb og indsatser for højtbegavede og talentfulde elever

Vi udbyder desuden en bred vifte af kurser tilpasset skolernes aktuelle indsatsområder, herunder:

 • Program for Nye Lærere i Horsens Kommune
 • Kurser og kompetenceløft for skolernes pædagogiske personale
 • Koordinering af konferencer med relevante eksterne aktører
 • Facilitering af specialpædagogisk netværk