Læringsmoduler

Læringsmodulerne

Vi har inddelt læringsmodulerne i 4 hovedområder:

 • Træningsforløb til Erhvervsuddannelse
 • LIFE SKILLS - personlige og sociale kompetencer
 • Boglige kompetencer
 • Krop og sundhed

Derudover har vi 3 særlige læringsmoduler:

 • Lydlaboratoriet - Talentlinie for kreative og musiske unge
 • Mediehuset
 • Pædagogisk assistent i Ungdomsskolens klubber

Du får kompetencebevis for alle læringsmoduler, du deltager i.

Træningsforløb til Erhvervsuddannelse:

For dig der:

 • ved du vil starte på en bestemt uddannelse
 • drømmer om et job indenfor et bestemt område
 • er uafklaret og gerne vil prøve nogle fagområder af

Disse læringsmoduler er træningsforløb til erhvervsuddannelserne. Det betyder, at du lærer fagsprog og håndværk, der giver dig en forforståelse i forhold til at kunne begynde på en uddannelse. Forforståelse betyder, at du ved noget på forhånd, når du starter - at det hele ikke er helt fremmed for dig - at du har nogle faglige kompetencer. På alle læringsmoduler vil du møde klare faglige mål for, hvad det helt præcist er, du skal lære. Ejendomsservice

Du lærer:

 • at kunne fungere på en arbejdsplads
 • arbejde i teams
 • forstå og udføre en håndværksmæssig opgave
 • værktøjskendskab – og anvendelse
 • fagsprog

Arbejdsopgaverne er alsidige og varierende og indeholder f.eks. vedligehold af bygninger inde- og udendørs, mindre ombygninger, indretning af lokaler og deltagelse af forskellige pedelopgaver. Retter sig mod uddannelser som: bygningsmaler, tømrer, ejendomsservicetekniker, murer, tagdækker, produktionsassistent.

Udeholdet

Du lærer:

 • at fungere på en arbejdsplads
 • arbejde i teams
 • forstå og udføre en håndværksmæssig opgave
 • værktøjskendskab- og anvendelse
 • fagsprog

Vedligehold af udendørsarealer, græsklipning, træfældning, beplantning, holde bede, beskæring, flishugning, flisebelægningm.m.

Retter sig mod uddannelser som: brolægger, anlægsgartner, anlægsgartnerassistent, greenkeeper, planteskolegartnerassistent, produktionsgartner, skov- og naturassistent

Køkken

Du lærer:

 • at fungere på en arbejdsplads
 • at arbejde i teams
 • indkøb, disponering, planlægning
 • forståelse for egenkontrol og hygiejne
 • salg og service
 • fagsprog
 • Madplan, madlavning, servering, oprydning, rengøring og kundekontakt. Mulighed for hygiejnekursus.

Retter sig med uddannelser som: kok, gastronomiassistent, cater, smørrebrødsjomfru, ernæringshjælper, brødbager

Rengøring

Du lærer:

 • at fungere på en arbejdsplads
 • at arbejde i teams
 • arbejdsmiljø
 • ergonomi
 • viden og forståelse for forskellige rengøringsmidler
 • Deltage i rengøringsopgaver i Ungdomsskolens bygninger, forberedelse til rengøringskurser.

Retter sig mod uddannelser som: serviceassistent, rengøringstekniker.

Værkstedet i Gedved

Rummer flere muligheder for at afprøve forskellige fagområder og arbejde nærmere med et mere specifikt område samt afslutte med en værkstedsprøve. Dette afhængigt af dine uddannelsesplaner. Læringsmodulerne retter sig mod de kompetencer, der ligger indenfor hovedindgangen: Teknologi, byggeri og transport på erhvervsuddannelserne.

Du lærer:

 • at fungere på en arbejdsplads
 • grundlæggende håndværksmæssige kompetencer
 • fagsprog i tale og skrift
 • værkstedskultur og branchekendskab
 • selvstændig udførelse af arbejdsopgaver
 • produktfinish
 • grundlæggende sikkerhed i forhold til at færdes på et værksted samt anvende diverse maskiner
 • vedligehold og reparation på maskiner m.m.

LIFE SKILLS - personlige og sociale kompetencer

Kørekort til virkeligheden - for dig der: er meget usikker på, hvad du vil med din uddannelse og fremtid

Du lærer:

 • viden om relevante uddannelser og job
 • krav og forventninger til uddannelser og job
 • at være uddannelsesparat/arbejdsmarkedsparat
 • sprog, hygiejne, påklædning og normer

Vi tager på virksomhedsbesøg og på uddannelsessteder som har interesse i din uddannelsesplan.

MILIFE

For dig:

 • der har særligt behov for at arbejde med dine personlige og sociale kompetencer
 • der har behov for at rydde op i dit indre, før du kan komme videre
 • er usikker på hvad dine styrker og potentiale er
 • der har svært ved at tackle at være sammen med andre, møde nye mennesker.

Du lærer:

 • egne styrker at kende
 • strategier til at tackle de svære og udfordrende ting i livet
 • accept af egen historie
 • hensigtsmæssig kommunikation
 • konflikthåndtering
 • afklaring i forhold til fremtiden


MILIFE er en uddannelse, der giver dig større indsigt i, hvem du er, dine værdier og dine styrker. Du vil øge dit selvværd og opdage, hvordan indsigt i dine styrker og ressourcer vil gøre en forskel for dig. Undervisningen er baseret på aktiv involvering, hvor du møder
øvelser og opgaver, der alle sammen udvikler dig og din tænkning. Du vil blive bedre til at håndtere konflikter og vil undervejs mærke, at det du lærer er brugbart med det samme og gør dig mere målretteti forhold til din fremtid.

Mindfulness:

For dig der:

 • har høj grad af indre uro
 • kæmper med vrede og temperament
 • har søvnproblemer
 • har stress
 • har angst

Du lærer:

 • at skabe ro i krop og sind
 • dæmpe angst og ængstelse
 • holde fokus på det der er lige her og nu
 • finde ro
 • koncentrere sig

Der arbejdes også med lettere yoga og afspænding Mindfulness er et af de bedste værkstøjer til at træne og øge sin evne til at skabe nærvær og tryghed i os selv. Alt for ofte støder vi på følelser som angst, vrede og frustration - følelser som vi ikke kan lide at være i. Mindfulness lærer dig at turde være til stede i disse følelser, kigge på dem, og ændre fokus, hvis det er nødvendigt. Mindfulness vil igennem yoga, kropsafspænding og meditation give dig mulighed for at nå til en indre ro og balance.

Boglige kompetencer -dansk, engelsk og matematik

For dig der:

 • mangler 9. klassesprøven og har potentiale til at kunne gennemføre denne.

Du lærer:

 • de nødvendige faglige færdigheder i fagene med henblik på Folkeskolens 9. klassesprøve, mulighed for afsluttende prøve.

Hvis du ikke har 9. klassesprøven med karakteren 02 i dansk og matematik, kan du ikke længere blive optaget på en erhvervsuddannelse. Det er derfor vigtigt for dig at opkvalificere disse kompetencer, hvis du mangler dem.

Krop og sundhed

Sund madlavning

For dig der:

 • ikke kan lave mad
 • ikke kender til sund og usund mad
 • har svært ved at få husholdsbudgettet til at række
 • påtænker en uddannelsesvej indenfor sundhed og madlavning

Du lærer:

 • budget og indkøb
 • hvordan man laver sund og nærende hverdagsmad
 • grundlæggende ernæring
 • almindelig køkkenhygiejne, opvask, rengøring m.m.

Vi planlægger i fællesskab menu, deltager i madlavningen og slutter dagen af med fællesspisning i kantinen.

Træning og Crossfit

For dig der:

 • gerne vil være stærkere fysisk
 • har behov for en sundere livsstil
 • søger viden om krop, muskler og sundhed
 • påtænker en uddannelsesvej indenfor krop  og sundhed

Du lærer:

 • viden om krop, træning, sundhed og ernæring
 • forskellige former for træning, styrketræning, cirkeltræning, crossfit m.m.

Du får dit eget personlige træningsprogram, der tager udgangspunkt i dit aktuelle niveau. Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem det praktiske ogteoretiske.

Cykelholdet

For dig der:

 • vil udfordre dig selv
 • vil have en grænseudvidende oplevelse
 • vil opbygge dig selv fysisk og mentalt

Du lærer:

 • grundlæggende cykeltræning
 • vedligehold, reparation og pleje af udstyr
 • fysiologi, ernæring og sundhed i forhold til hård træning
 • at indgå i et forpligtende fællesskab
 • at udvide egne grænser
 • holde fokus på mål

Cykelholdet starter hardcore træning i januar måned med det mål at cykle 1000 km. i juni måned. Undervejs i forløbet er der coaching og undervisning i kost, krop, ernæring, træning og mindfulness. En af betingelserne for at blive optaget på cykelholdet er, at du underskriver en kontrakt, hvor du forpligter dig på at kæmpe for at gennemføre turen.

3 særlige tilbud:

Lydlaboratoriet – Talentlinje for kreative og musiske unge

For dig, der har:

 • særlig interesse, talent og færdigheder indenfor musik og musikbranchen.

Du lærer:

 • Praktisk samspil
 • Indføring i musikalsk produktion
 • Kendskab til grundlæggende musikteoretiske elementer indenfor især popmusikken.
 • At arrangere og koordinere liveoptrædener
 • Styring af lys og lyd.


Undervejs erhverver du forskellige ”kørekort” indenfor branchen f.eks. studiekørekort og livekørekort, der rummer en skriftlig og praktisk prøve. Lydlaboratoriet opkvalificerer dig til videre musikstudier og/eller job indenfor musikbranchen i bred forstand. Musikbranchen rummer en skov af forskellige jobs – et læringsforløb på Lydlaboratoriet giver dig indsigt i, hvad disse job er, hvor de findes, og hvad de kræver - og hvem ved måske ender du med at blive superstjerne! Lydlaboratoriet holder til i Ungdomsskolens lokaler ved Det Gule Pakhus.

Mediehuset

For dig der:

 • Har en journalist i maven eller særlig interesse og talent indenfor området
 • Har IT- og mediekundskab
 • Kan lide kommunikation og journalistik
 • Vil arbejde med film, billede, lyd og grafik

Du lærer:

 • Om medier, kommunikation og formidling
 • Om branding og markedsføring
 • Visuel og grafisk kommunikation
 • Færdigheder i foto- og billedbehandling
 • At arbejde professionelt med lyd, billede, tekst og filmjournalistik.
 • Kamerahåndtering
 • Planlægge og gennemføre produktion og billedbehandling

Mediehuset danner ramme om Ungeredaktionen Spot On, der 4 gange årligt udgiver Ungdomsskolens blad og er også udgangspunktet for planlægning og afvikling af arrangementer og events som Scandinavian Break Championship, Ungrock Special mv.
Derudover arbejdes der med en mangfoldighed af projekter som reklamefilm, skoleblade, plakater, flyers osv. Et læringsforløb i Mediehuset kvalificerer dig til videre studier indenfor medier, kommunikation, IT og grafik og giver dig en dybdegående indsigt i de forskellige jobs og muligheder der findes indenfor denne branche

Pædagogisk assistent i Ungdomsskolens klubber

For dig der:

 • Påtænker en fremtid indenfor fagene omsorg og pædagogik

Du lærer:

 • At indgå i et team og samarbejde med andre voksne
 • Forståelse for og samvær med unge
 • At deltage i forskelligartede aktiviteter
 • At planlægge klubaktiviteter
 • At deltage i større fælles arrangementer for klubberne

Klubberne har åbent i aftentimerne, og du vil derfor typisk skulle møde om aftenen. En enestående chance for at få indsigt og færdighed i pædagogik i et ungemiljø, som vil kvalificere til videre uddannelse til f.eks. pædagogisk assistent, pædagog, lærer eller jobs
som medhjælper/assistent i branchen.

Praktik:

Vi samarbejder med forskellige virksomheder i Horsens. Så du har mulighed for at komme i praktik og få afprøvet dine uddannelsesønsker.
Praktikken aftales, når vi vurderer, at du er klar til det. Undervejs kommer vi på opfølgningssamtaler på dit praktiksted.
For at kunne komme i praktik, forventer vi, at du har styr på:

 • personlig hygiejne
 • at smøre madpakke
 • møde til tiden
 • transportere dig selv
 • møde fremmede mennesker
 • kunne overholde en aftale
 • være lærevillig og have et vist fagligt håndelag. 
Top
Thrane.nu