Baggrund

Horsens Ungdomsskole løser flere opgaver i samarbejde med Ungeenheden og Jobcenter Horsens. Vi er et Virksomheds- og Aktiveringscenter med plads til 40 unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse samt 15 unge i særlige tilbud som ressourceforløb, STU og praktik- og afklaringsforløb.

Den overordnede målsætning er, at opkvalificere de unge, således de kan deltage i og gennemføre en uddannelse eller bidrage til en kompetence udvikling, der fører til selvforsørgelse.
De daglige aktiviteter foregår enten på Den Grå Fabrik eller på Aktivitetscenteret i Gedved

MISSION

Virksomhedscentret omfatter såvel praktik som aktivering af unge borgere mellem 18 og 30 år. Opgaven er at gøre de unge klar til at komme videre i livet med erhvervsafklaring gennem praktik eller at gøre de unge klar til at begynde på en uddannelse.
Desuden skal Virksomhedscentret medvirke til en personlig og social udvikling, så de unge i højere grad bliver i stand til at vælge og fastholde deres valg, så de på sigt kan blive selvforsørgende.

VISION

Ungdomsskolens Virksomhedscenter skal være den aktør, som i kraft af sin sammenhængskraft og positive indstilling til de unge skaber de bedste forudsætninger for de unges videre forløb. I Virksomhedscentret møder de unge medarbejdere, som er i stand til at rumme de unge, men samtidig også have forventninger til de unge om en positiv udvikling.
Virksomhedscentret skal i sit samarbejde med udbyder og andre samarbejdspartnere være troværdig og resultatsøgende. Dermed udfylder Virksomhedscentret en vigtig rolle i kommunens samlede ungepolitik og er ligeledes med til at opfylde kommunens overordnede målsætning om, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse.

MÅLSÆTNING

Virksomhedscentrets mål er at få så mange unge i beskæftigelse eller i uddannelse som muligt. Mens de unge er i Virksomhedscentret, skal der arbejdes med de unges personlige og sociale kompetencer, så de bliver bedre rustet til at klare de krav, der bliver stillet på arbejdsmarkedet og på en ungdomsuddannelse.

I den proces er det vigtigt, at de unge deltager i at sætte mål for deres udvikling og oplever en progression gennem de læreprocesser, der bliver iværksat ud fra den enkelte unges behov. Derfor er det udviklingspunkt for medarbejderne at arbejde på at identificere og målsætte de faglige læringsmål, der skal være gældende for deres arbejdsområde.
De unges trivsel er vigtig for at nå disse læringsmål. Derfor skal også sættes mål for deres personlige og sociale udvikling gennem de særlige tilbud, der retter sig mod netop disse faktorer.
Samlet set er det målet, at de unge bliver klar til at komme videre i deres liv – de skal få skabt overblik og få tillid til, at de kan komme videre, så de på sigt bliver uddannet og selvforsørgende.

 

Top
Thrane.nu