Kvalitetsplan

Kvalitetsmål for Virksomhedscenteret fremgår af Ungdomsskolens kvalitetsrapport og af kontrakt med Ungeenheden.

Top
Thrane.nu