Rammer

Virksomhedscenteret bygger på aftaler og kontrakter, der er indgået mellem Ungdomsskolen på den ene side og Jobcenteret og Ungeenheden på den anden side.

Hvis du vil se kontrakten, kan den hentes nedenfor.

Ungdomsskolens aktiviter i Virksomhedscenteret falder ind under begrebet indtægtsdækket virksomhed (IDV)

Top
Thrane.nu