Udviklingsplan

Handler om din personlige og sociale udvikling - og særligt om de kompetencer, der er nødvendige for, at man kan sige, at man er uddannelsesparat og livsduelig.

Arbejdet med din personlige og sociale udvikling tager udgangspunkt i, hvordan du vurderer dig selv indenfor nogle bestemte kompetencer. Derefter finder vi frem til, hvilke områder du skal arbejde særligt med - dine udviklingsmål/handleplan. 

Udviklingsplanen laves i samarbejde med den unges rådgiver/vejleder.

1 gang månedligt holder vi en udviklingssamtale med dig, hvor du vurderer dine fremskridt og mål for næste periode. De lærere, du møder undervejs i dit læringsforløb, vil kende og støtte dig i dine særlige udviklingsmål.

Uddannelsesplanen

Handler om din faglige udvikling, og de faglige mål, du har med læringsmodulerne.
 

Top
Thrane.nu