Virksomhedscenter & STU

Horsens Ungdomsskole løser flere opgaver i samarbejde med Ungeenheden og Jobcenter Horsens.

Vi er et Virksomheds- og Aktiveringscenter med plads til 40 unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse samt 15 unge i særlige tilbud som ressourceforløb, STU og praktik- og afklaringsforløb.

Den overordnede målsætning er at opkvalificere de unge, således at de kan deltage i og gennemføre en uddannelse eller bidrage til en kompetence udvikling, der fører til selvforsørgelse.

De daglige aktiviteter foregår enten på Den Grå Fabrik eller på  Aktivitetscenteret i Gedved.

Virksomhedscenter & STU

Lone Ernstsen

Virksomheds-konsulent

Tlf. 51 58 99 68

Top
Thrane.nu