Vælg en side

VIRKSOMHEDSCENTER & STU

Horsens Ungdomsskole løser flere opgaver i samarbejde med Ungecentret. Vi har et Virksomhedscenter med plads til 60 unge i alderen 15 – 25 år der endnu ikke er kommet i gang med uddannelse eller arbejde, eller unge i særlige tilbud som ressourceforløb, STU eller afklaringsforløb.
Den overordnede målsætning er at opkvalificere de unge, både personligt, socialt og fagligt således de bliver i stand at gennemføre en uddannelse, eller komme i en udvikling, der fører til selvforsørgelse.

De unge visiteres igennem deres uddannelsesrådgiver i Ungecentret.

LÆS MERE HER

VIRKSOMHEDS-CENTER

STU

KONTAKT

Lone Ernstsen

Virksomhedskonsulent

Tlf. 51 58 99 68

loer@horsens.dk